Välkommen till Stockholms Skeppsförening

Det här är Stockholms Skeppsförenings hemsida. Vi är en öppen och ideell förening vars övergripande syfte är att främja ett aktivt och levande båtliv utmed Stockholms kajer samt verka för bevarande av äldre fartygstyper i Stockholms stadsbild.

Medlemmarna utgörs idag av drygt 100 ägare till större fritidsfartyg samt ett 70-tal stödmedlemmar.
 

Föreningsfartygen har i de flesta fall förtöjningsplats utmed kajerna vid Norr- och Södermälarstrand samt Skeppsholmen.
 

Kajplatser

För kajplats vid innerstadskajerna är det Stockholms hamn som du ska prata med.

På Skeppsholmen arrenderar vi kajerna av SFV. Vi har idag inga kajplatser att erbjuda, men som medlem kan man ställa sig i kö för plats på Skeppsholmen.

Köplats kan man bara ställa sig i med ett invalt medlemsfartyg, som är besiktat och godkänt av Skeppsföreningens besiktningsmän.

Under rubrikerna ovan kan du läsa mer om vår förening, om hur man söker medlemskap samt i bild och text bekanta dig med föreningens fartyg.
 

Medlemsrabatter

Medlemmar har rabatter på Erlandssons brygga, Sifwerts skuv, Jotun färg mm. Som medlem har man även rabatt i Stockholms hamn på kajavgiften.

Bli medlem du också!

Läs mer

       Aktuellt
 

-----------------------------------------------------------
Är du medlem och inte kommer åt medlemsinfot? Maila till styrelsen, så skickar vi lösenord!

-----------------------------
 
Kommande styrelsemöten;
 

16/1 - 2018 kl.18.00 Norr Mälarstrand