Välkommen till Stockholms Skeppsförening

Det här är Stockholms Skeppsförenings hemsida. Vi är en öppen och ideell förening vars övergripande syfte är att främja ett aktivt och levande båtliv utmed Stockholms kajer samt verka för bevarande av äldre fartygstyper i Stockholms stadsbild.

Medlemmarna utgörs idag av drygt 200 ägare till större fritidsfartyg samt ett 70-tal stödmedlemmar.
 

Föreningsfartygen har i de flesta fall förtöjningsplats utmed kajerna vid Norr- och Söder Mälarstrand samt Skeppsholmen.
 

Kajplatser

För kajplats vid innerstadskajerna är det Stockholms hamn som du ska prata med.

På Skeppsholmen arrenderar vi kajerna av Statens Fastighetsverk. Vi har idag inga kajplatser att erbjuda, men som medlem kan man ställa sig i kö för plats på Skeppsholmen.

Köplats kan man bara ställa sig i med ett invalt medlemsfartyg, som är besiktat och godkänt av Skeppsföreningens besiktningsmän.

Under rubrikerna ovan kan du läsa mer om vår förening, om hur man söker medlemskap samt i bild och text bekanta dig med föreningens fartyg.
 

Medlemsrabatter

Medlemmar i Stockholms Skeppsförening har rabatter hos flera leverantörer. Mer information finns under Medlemsidan.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt-----------------------------------------------
Är du medlem och inte kommer åt medlemsinfot? Maila till styrelsen, så skickar vi lösenord!

-----------------------------