Bli medlem

Bli Medlem

I föreningen finns två typer av medlemskap: fartygsmedlem och stödmedlem. Nedan finns beskrivningar om hur man går tillväga för att bli en av dessa.
 

Avgifter för 2018
Stödmedlem 300:-/år
Fartygsmedlem 600:-/år (medlemsavgift +300 för fartyget)
 

Hur blir man stödmedlem?

Stödmedlem blir du genom att sätta in 300 kr på Stockholms Skeppsförenings plusgirokonto: 604973-8. Glöm inte uppge namn och adress samt märka inbetalning med Stödmedlem. Använd gärna formuläret här till höger, så får vi med alla uppgifter.

  

Hur blir man fartygsmedlem?

För att bli medlem med fartyg fyller man i en ansökningsblankett som beskriver fartyget samt foto. Föreningen verkar för äldre fartygstypers bevarande i Stockholms stadsbild. Denna skickas sedan underskriven till föreningen per post eller mail. Blankett och information om vart den skickas finner du här. Ansökan finns här.
 

För nya fartygsmedlemmar har vi ett aspirant år, innan man blir antagen som medlem i föreningen.

Vi gör även en UC på  medlemmar som vi antar till kajplats, och ser helst att man inkommer med någon form rekommendation eller referens.

 

Kraven som skall uppfyllas för att ansöka till

kajplats ser du här.