På denna sida finns information på fartygen, från deras ägare!
 

Som medlem kan du alltså lägga upp information om ditt fartyg här, skriv i hop det du vill framföra, gärna med bilder och maila det till styrelsen.

 
Vi har idag dessa medlemsfartyg som har kvar tändkulemotorer:

På Skeppsholmen

Blomås har en Norsk NORMO motor
Gälnan
Öhrviken

På Norrmälarstrand:
Fritz
Mälarö

Leo har kvar sin Busch sultzer diesel, med en turbo som är 1m i diameter!

Lite mera om Fartygen finns här!