Skeppsholmen från bron Skeppsholmen från bron

På Skeppsholmen hyr vi kajer av SFV sedan 80-talet. Här finns det fartyg av alla sorter, allt från bogserbåtar, lastfartyg till militärfartyg. De flesta fartygen har ett förflutet som yrkesfartyg, men används numera för fritidsändamål.

Skeppsholmen är den kaj som Stockholms Skeppsförening själv förvaltar. Det är en populär kaj som många vill komma till.

Fartyg som vi tar in till kaj när plats finnes måste först accepteras som medlemsfartyg, innan man kan ställa sig i kölistan som styrelsen förvaltar. Vi tar även UC på nya medlemmar. Fartygen skall också genomgå och klara en besiktning av föreningens besiktningsmän. Därefter väljes den båt som inte bara stått längst i kö utan också bäst passar in på den plats som är ledig då det till exempel är olika djup vid kaj och olika fartygstyper i kluster.Vid försäljning av fartyg på Skeppsholmen;
Styrelsen har beslutat att nya ägare till dessa fartyg har möjlighet att ansöka om ett aspirantår på Skeppsholmen. För att beviljas ett aspirantår ska man klara besiktningen som utförs av föreningens besiktningsmän. Efter aspirantåret utvärderas om man har uppfyllt de krav som finns, till exempel ska man ut och åka med fartyget minst 3 gånger. 

Länkar till mera information om Fartygen,

Bogser båtar från Tugboatlars hemsida.

 

Det kan finnas mera information om fartygen under fliken " Presentation från Skepparen" Där medlemmar som så önskar kan berätta om sina Fartyg.

 

 Bollsta

 

Carmen

 

Drott

 

Finn
 

Göta Kanal 1
 

Hjernet

Leo

Pelle

 

Pictor

 

Skoghall

 

Torsten

 

Ärlan

 

Öhrviken 2

 

Öring